Studie, ontwerp en uitvoeringscontrole van allerhande milieubouwkundige projecten en integraal waterbeheer vormen het actieterrein van onze ingenieurs, technici en CAD-ontwerpers in de milieuafdeling. De activiteiten binnen de afdeling Water & Leefmilieu situeren zich voornamelijk in volgende sectoren:

 • Openbare en industriĆ«le rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)
 • Kleinschalige en individuele rioolwaterzuiveringsinstallaties (KWZI en IBA)
 • Bergbezinkingsbekkens, wachtbekkens, buffer -en retentiebekkens
 • Rioleringsdatabanken
 • Hydrodynamische modellering van rioleringsstelsels en waterlopen
 • Optimalisering van rioleringsstelsels naar afkoppeling van hemelwater
 • Afkoppeling van hemelwater voor industrie en grote complexen
 • Herinrichting van waterlopen
 • Grondverzetstudies
 • Bodemonderzoeken conform het bodemsaneringsdecreet (OBO,BBO,BSP)
 • Opstellen van hemelwaterplannen

Milieu - Grondverzet VLAREBO (Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming) Groep Infrabo verleent advies en begeleidt uw bouw -en infrastructuurprojecten in het kader van de grondverzetsregeling. Samen met een erkend bodemdeskundige type 1 begeleiden wij uw project, of staan wij projectmatig in voor de bemonstering en analyse tot bepaling van de milieu hygiƫnische kwaliteit van partijen grond, die verplaatst, aangevoerd of afgevoerd dienen te worden. De resultaten hiervan, evenals de hergebruiksmogelijkheden en de eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen van de uit te graven of reeds uitgegraven bodem, worden gerapporteerd in een technisch verslag. Groep Infrabo implementeert de regelgeving grondverzet op een pragmatisch haalbare manier in het bouw -en infrastructuurproject. Dit leidt tot een kostenreductie en meer zekerheid bij uitvoering van grondwerken. Aanvullend verlenen wij advies en/of begeleiden wij uw project in aanverwante domeinen als bouwafval, waterbodems (ruimingsspecie uit waterlopen) en teerhoudend asfalt.

We kijken er naar uit om met je samen te werken!