Ingenieurs, landschapsarchitecten, ruimtelijke planners, verkeersdeskundigen, topografen en ervaren CAD-ontwerpers werken multidisciplinair samen. Zij ontwerpen de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten, van streefbeeld tot gedetailleerd uitvoeringsontwerp, rekening houdend met diverse mobiliteitsgegevens, verkeerstechnische gegevens, het stedenbouwkundige aspect en met respect voor het milieu. De ingenieurs doen tevens de coördinatie en de kwaliteitscontrole op de werf. Studies beplanting en omgevingsaanleg voor bedrijven evenals studies openbare groenvoorziening gebeuren in samenwerking of geheel door onze 100%-dochteronderneming Carlier. De infrastructuuractiviteiten situeren zich voornamelijk in volgende sectoren:


 • Weg- en rioleringsprojecten
 • Prioritaire rioleringen, collectoren en pompstations
 • Sanering en optimalisering van bestaande rioleringsstelsels
 • Bergings- en infiltratieprojecten
 • Landschappelijke en planologische projecten
 • Stads- en dorpskernherinrichtingen
 • Pleinen en parkings
 • Verkavelingsprojecten
 • Ontsluiting van industrieterreinen
 • Sportinfrastructuur
 • Openbare groenvoorziening
 • Beplantingen en omgevingsaanleg voor bedrijven

We kijken er naar uit om met je samen te werken!