Breeam is een integrale beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en hun omgeving te bepalen. Deze certificeringsmethode is een van de belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerken ter wereld. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

De methode kan toegepast worden voor zowel het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen. Door deze analyses ontstaat bewustwording waardoor exploitatievoordelen optreden.

Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging over negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materiaalgebruik, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Op basis van die weging bekomt men een eindscore waaraan een waardering wordt gekoppeld.

Groep Infrabo is gelicentieerd voor Breeam International New Construction 2013 en kan dus uw nieuwbouwproject meten aan deze duurzaamheidscriteria. Ook voor renovatieprojecten hebben wij de nodige kwalificaties in huis om een Breeam-waardering te bepalen.

In uitvoering van een Europese Richtlijn word sedert 1 januari 2006 in het Vlaamse Gewest de vroegere isolatiereglementering voor gebouwen vervangen door de zogenaamde energieprestatieregelgeving. Groep Infrabo kan optreden als geregistreerd EPB-verslaggever (Energieprestaties en Binnenklimaat) voor projecten gelegen zowel in het Vlaamse als het Brusselse Gewest.

Groep Infrabo is tevens in het bezit van het officiële BEN-label. BEN staat voor ‘bijna-energieneutraal’. BEN-gebouwen hebben een zeer laag energieverbruik. En de energie die nodig is, wordt gehaald uit groene energiebronnen. Vanaf 2021 wordt BEN-bouwen trouwens de standaard in Vlaanderen (zelfs in heel Europa).Groep Infrabo denkt vooruit en brengt vandaag al de BEN-principes in de praktijk.

Het PHPP staat voor PassivHaus Projektierungs Paket en is het rekenprogramma van het Passiefhuis Instituut Darmstadt voor het doorrekenen van het energiegebruik van gebouwen. Het is een gebruiksvriendelijke tool voor ontwerpers en architecten om de energie-efficientie te berekenen.

Deze op Excel gebaseerde tool bestaat sinds 1998 en werd sindsdien continu verder ontwikkeld. Tegenwoordig wordt in deze berekening niet enkel het energieverbruik voor verwarming, maar ook hel elektriciteitsverbruik van toestellen zoals ventilatie-units en fornuizen meegerekend. Een gedetailleerde simulatie van energiebehoefte, warmteverliezen, ventilatie en andere is een absolute vereiste voor het waarborgen van een kwalitatief passiefhuisontwerp.

Met het oog op de constante verbetering van hun tool, toetst Passiefhuis Instituut de berekende resultaten aan de werkelijk gemeten resultaten. Hier merkt men een hoge mate van correlatie op tussen de met PHPP berekende energievraag en de energieconsumptie in wetenschappelijk opgevolgde projecten. Met een zorgvuldige planning en uitvoering kan men deze prestatiekloof zo klein mogelijk maken. Groep Infrabo is geregistreerd bij Pixii en heeft een licentie om de nieuwste PHPP-tool in combinatie met de DesignPH software te gebruiken.

Het doel van de EPB-regelgeving is het creëren van energiezuinige, maar ook gezonde en comfortabele gebouwen. Voor een gezond binnenklimaat zijn minimale ventilatievoorzieningen verplicht. Om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is echter meer nodig dan voldoen aan die minima. Een goed werkend ventilatiesysteem is immers het resultaat van een goed ontwerp, een goede plaatsing en een degelijk onderhoud.

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of met meldingsplicht vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige:

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken
  • na de uitvoering een prestatieverslag laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem

Groep Infrabo heeft op deze verplichting gereageerd door haar werknemers bij te scholen om deze rol te kunnen vervullen. Zodoende kunt u bij Groep Infrabo terecht voor de volledige verslaggeving in het EPB-kader.

Als bouwheer krijgt u de volgende documenten:

  • Het ventilatievoorontwerp (VVO): Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die wij ontworpen hebben voor uw woonproject.
  • Het ventilatieprestatieverslag (VPV): Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag. Vergelijk dit verslag met de ventilatieontwerpspecificaties om te controleren of de ventilatie-installatie voldoet aan de eisen. De waarden uit dit verslag zijn de waarden die op de EPB-aangifte zullen komen.

We kijken er naar uit om met je samen te werken!