Sinds 2015 maakt Groep Infrabo gebruik van de Building Information Modeling (BIM) werkmethodiek voor al haar projecten.

De voordelen dankzij het gebruik van BIM zijn legio. Alle relevante informatie doorheen het ganse bouwproces wordt efficiënt gebruikt, beheerd en opgeslagen in een digitaal 3D-gebouwmodel.

Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn hebben toegang tot dezelfde informatie en werken binnen éénzelfde virtuele omgeving. Alle informatie is continu in 3D beschikbaar en steeds actueel.

Het zwaartepunt van de ontwerpinspanningen worden verlegd naar een vroeg stadium in het ontwerpproces, waardoor ondermeer de coördinatieproblematiek tussen de diverse disciplines quasi uitgesloten wordt.

We kijken er naar uit om met je samen te werken!