Corona bericht
 
Aan onze opdrachtgevers en allen die dit aanbelangen
 
 
 
Gelet op de genomen maatregelen door de Federale Overheid op dinsdag 17 maart ll. inzake de bestrijding van het coronavirus Covid-19, heeft GROEP INFRABO onmiddellijk de nodige veiligheidsmaatregelen genomen; met de bedoeling in eerste instantie om de gezondheid van onze eigen werknemers  en onze familieleden te waarborgen, maar ook om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
 
Telewerk is vanaf 18 maart ll. dan ook de norm. Voor de enkelingen waarbij dit niet mogelijk is gezien hun functie, worden de regels binnen het bedrijf in verband met “social distancing” strikt toegepast.
 
Concreet betekent dit dan ook dat er geen vergaderingen en besprekingen meer fysiek op het kantoor gehouden kunnen worden, maar dat al deze geplande meetings online georganiseerd ofwel uitgesteld worden. Het spreekt vanzelf dat voor werfvergaderingen, werfrondgangen en opleveringen het principe van “social distancing” eveneens strikt wordt toegepast.
 
Op deze manier wil GROEP INFRABO enerzijds beantwoorden aan de bijzondere maatregelen opgelegd door de Federale Overheid en anderzijds maximaal haar dienstverlening blijven verzekeren alsmede de continuïteit van haar projecten.
 
Onze medewerkers zijn bereikbaar via e-mail, gsm en Microsoft Teams.
 
Uiteraard volgen wij de situatie van dag tot dag op en zullen wij u blijven informeren.
 
Bovenstaande maatregelen zijn voorlopig van kracht tot en met 5 april.
 
Voor vragen omtrent lopende projecten, kan u steeds terecht bij de desbetreffende projectverantwoordelijke.
 
Voor algemene vragen kan u terecht op het algemene e-mail adres: info@infrabo.be
  
 
Vanwege de directie van GROEP INFRABO
  
Ir. Kristof Pauels°
 
  
 
Voorzitter Raad van Bestuur
 
°optredend als best.. K. Pauels BV
 

We kijken er naar uit om met je samen te werken!